Pozostałe usługi

 

Audyt procesów

 

Wykonam analizę jakości i efektywności procesów w Twoim przedsiębiorstwie. Otrzymasz raport z wnioskami oraz rekomendacjami do wdrożenia, które pomogą wyeliminować marnotrawstwo i organizacyjne pożary do gaszenia.

Łatwiej będzie Ci ustalić priorytety działań i przekazać je podwładnym.

 

 

 

Szkolenia otwarte, prelekcje, wystąpienia publiczne

 

 

 

Napisz jaki masz pomysł i przekonaj mnie do niego.

 

Sektor publiczny

 

Doradzę i przeszkolę personel w zakresie usprawniania procesów obsługi pacjentów w służbie zdrowia, usprawniania pracy jednostek samorządowych, zmniejszania kosztów operacyjnych. Pomogę wdrożyć narzędzia LEAN i zarządzanie ograniczeniami w usługach społecznych

 

 

Szkolenia

 

Doskonałe procesy

 

Czego się nauczysz:

 

Jak poukładać procesy, aby były przejrzyste, tanie i szybkie.

 

Zakres:

 

 • identyfikowanie marnotrawstwa

 • metody standaryzacji procesów

 • organizacja przestrzeni zgodnie z 5S

 • tworzenie ciągłego przepływu pracy

 

Maksymalna wielkość grupy: 20 osób

 

 

Sprzedaż masowego rażenia

 

Czego się nauczysz:

 

Jak zorganizować dział sprzedaży, aby zamienić czas sprzedawców w żyłę złota.

 

Zakres:

 

 • zarządzanie ograniczeniami w sprzedaży

 • organizowanie procesów sprzedażowych

 • podział ról w marketingu i sprzedaży

 • współpraca z działami wsparcia

 

Maksymalna wielkość grupy: 20 osób

 

 

Mistrzowska produkcja

 

Czego się nauczysz:

 

Jak zorganizować niezawodną produkcję, którą łatwo skalować i nadzorować.

 

Zakres:

 

 • identyfikacja ograniczeń w produkcji

 • metody zarządzania wąskimi gardłami

 • synchronizacja produkcji ze sprzedażą

 • tworzenie systemu miar dla produkcji

 

Maksymalna wielkość grupy: 20 osób

Doradztwo i praca 1:1

 

Doradztwo biznesowe

 

Spotykamy się na sesjach indywidualnych na żywo lub online, podczas których pomagam Ci w znaleźć rozwiązania bieżących problemów, zdefiniować właściwe cele, nadawać priorytety i układać plan najbliższych kroków.

Razem weryfikujemy postępy, usuwamy bariery i wyznaczamy kolejne zadania.

 

 

Wsparcie operacyjne Zarządu

 

Program stałej współpracy z Zarządem przedsiębiorstwa, podczas którego wspieram Zarząd w:

 • podejmowaniu ważnych decyzji
 • nadzorowaniu sprawności operacyjnej organizacji
 • analizie kluczowych wskaźników
 • porządkowaniu priorytetów

 

Executive Coaching

 

Poprzez pracę 1 na 1, podnoszę kompetencje menedżerskie Twoich dyrektorów i kierowników oraz wspomóc ich w szybszej realizacji wyznaczonych celów.

Dzięki temu poprawia się skuteczność działania, a organizacja rozwija się szybciej.

Business

Consulting